Beer Distribution Game; Amaç – İçerik ve Hedef Kitle

İlk kez John D. Sterman (Massachusetts Institute of Technology-MIT) tarafından geliştirilen ve dünyadaki birçok lojistik ve tedarik zinciri okulu tarafından kullanılan ve tedarik zincirinin tüm taraflarını içeren bir modeldir. Beer Distribution Game modeli, en az 12 en fazla 20 kişi ile gerçekleştirilmekte ve uygulamada üç farklı renkteki legonun birleştirilmesi ile ortaya çıkarılan bir ürün kullanılmaktadır.

Uygulama sürecinde, müşterinin perakendecilere vermiş olduğu siparişler tedarik zincirinin son aşamasına kadar yazılı sipariş formları ile iletilmekte ve bu kapsamda zincirin her oyuncusu hem müşteri hizmet düzeyi hem de maliyetler anlamında hedeflerini yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Uygulama kapsamında, müşteri hizmet düzeyi siparişlerin karşılanma oranı olarak ele alınmaktadır. Maliyetler ise stok tutma, sipariş verme ve stok dışı kalma gibi maliyetleri içermektedir.

Oyunun Amacı

Sektörlerin zincir üyelerinin iş süreçleri ile bu süreçlerin sahip oldukları dinamikleri katılımcılara tanıtmak ve tedarik zinciri üyeleri arasındaki iletişimin önemini vurgulamaktır. Oyunda tedarik zincirinin başarısı üyelerin teker teker karlılıklarına göre değil, toplam tedarik zinciri karlılığına göre ölçülmektedir. Oyunda ayrıca bütün departmanların firma rekabet stratejisi ile uyumlu çalışması gerektiği de vurgulanmaktadır.

Müşteri talebinin karmaşık (dalgalı) olduğu bir yapıda karar vermenin ve “stok seviyesini düşük tutma” ile “malzemesiz kalmama” sorumluluğunun yarattığı baskıyı simüle etmek oyunun temel amaçlarından bir tanesidir. Bunun yanı sıra rekabet halindeki firmaların müşteri hizmet düzeyini arttırmak için ürün çevrim süresini azaltması halinde belirsizliği en aza düşürebilmek için üyeler arası hızlı iletişim kurmak gerektiği de vurgulanmaktadır. Bu amaçla dalga etkisini (kamçı etkisi) incelemek ve yönetebilmeyi kurgulamaktadır.

Eğitimin Süresi

Yarım gün (3.5 saat) olarak planlanmıştır ve hedef kitlesi; işletmelerin lojistik operasyonlarında görev alan yüksek yönetim pozisyonunu hedeflemiş geleceğin yönetici adaylarıdır. Büyümek ve gelişmek isteyen işletmelerin operasyonel pozisyonlarında bulunan iş sahipleri veya yöneticileri için de Beer Game uygulaması değerli çıktılar sağlayacaktır.


Eğitmenler

       Dr. Öğr. Üyesi Burak ÇAKALOZ

   Dr. Öğr. Üyesi Nesli ÇANKIRI

    Öğr. Gör. Oğuzhan ÇAÇAMER