Sertifika Programı Hakkında

Çocuğa evde bakım elemanı yetiştirme kursu programının amacı; öncelikle işsiz ilkokul mezunu genç kız ve ev kadınlarını eğiterek meslek edindirmek ve evde çocuk bakımı alanındaki mevcut nitelikli personel açığına cevap vermektir.
0 – 6 yaş çocuğun bakımını yapabilen, besleyebilen, gelişim özelliklerini ve hastalıklarının takibini yapabilen, tuvalet alışkanlığı kazandırabilen, cinsel eğitim verebilen oyun ve müzikle çocuğun gelişimine katkıda bulunabilen, doğru iletişim kurabilen, yaşam ortamını güvenli hale getirebilen çocuk bakım elemanı yetiştirmektir.

Türkiye’de kadınların aktif işgücüne katılımı 2000 yılı Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre yalnızca %23’tür. Bu oranın düşük olma nedenlerinden biri meslek sahibi evli-dul çocuklu kadınların dışarıda çalışmaları halinde çocuklarına baktırabilecekleri nitelikli elemanların bulunamamasıdır. Bir diğeri ise, genç kızların ülkedeki işsizlik sorunu nedeni ile çoğunlukla yaşamlarını ev kadını olarak sürdürmeleridir.

Programın Temel Özellikleri

 • Eğitim programlarına katılacak kişilerin seçimi,
 • Eğitici adaylarının üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikoloji bölümleri, Fizyoterapi ve Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun olmaları koşulu,
 • Bakıcı adayları için koşul aranmamaktadır.
 • Eğitim programlarının oluşturulması ve uygulanması,
 • Bilgilendirme toplantıları
 • Programın uygulanması
 • Sertifika verme

Programın Çalışma Yöntemi

 • Program bir istihdam projesi olup, yararlanıcı grubun istihdam edilebilirliklerini artırmaya dönük sertifikalı mesleki eğitim çalışması yürütmektedir.
 • Program, yalnızca belirli sayıda işsiz yararlanıcıya istihdam yaratmakla sınırlı bir amaca hizmet etmemekte aynı zamanda toplumun önemli bir sorunu olan kadın nüfusun aktif işgücüne katılımına ilişkin yenilikçi istihdam tedbirleri geliştirmektedir.
 • Mesleği olmadığı için çalışmayan ev kadınlarını, genç kızları istihdama kazandırmak,
 • Dışarıda çalışan kadınların evde bırakmak zorunda kaldıkları çocuklarının, bakım ve eğitimi konusunda kaliteli hizmet almasını sağlamak,
 • Evde çocuk bakım ve eğitim elemanı olarak çalışmak isteyenleri, erken gelişim yıllarına ilişkin “çocuk gelişimi” ve bakımı konusunda bilgilendirmek,
 • Çocuk sağlığı, gelişimi, psikolojisi gibi 0 – 6 yaş grubu çocukların sağlıklı büyümesini ilgilendiren alanlarda eğitimli kişiler yetiştirerek yeni nesillerin yaşam kalitesini artırmaktır.

Öğrenme Hedefleri

Program 9 modülden oluşmakta ve kursu başarılı bir biçimde tamamlayan bir öğrenci, her modül içerisinde tanımlanan öğrenme hedeflerinin karşılandığını gösterebilir.

Modül 1: Bakım Kurallarını Uygulama/Bebek ve Çocuk Hijyeni

Modül 1: Bakım Kurallarını Uygulama/Bebek ve Çocuk Hijyeni

Öğrenme Hedefleri

Bu modül ile ilgili eğitim öğretim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her öğrenci Yeni doğan bebeğin bakımını yapabilecektir.

 • 3-6 ay bakımını yapabilecektir.
 • 6-12 ay bakımını yapabilecektir.
 • 2-24 ay bakımını yapabilecektir.
 • 24-36 ay bakımını yapabilecektir.
 • Yeni doğan ve 0-36 ay bebeğin uyku ile ilgili işlemleri yapabilecektir.
 • 3-4 yaş çocuğun bakımını yapabilecektir.
 • 4-5 yaş çocuğun bakımını yapabilecektir.
 • 5-6 yaş çocuğun bakımını yapabilecektir

Eğitim İçeriği

Yeni doğan ve 0-6 yaş çocuğun giyimi, kolay giyilebilen, aylık gelişimine uygun, mevsim ve kumaş özellikleri

Yeni doğan ve 0- 6 yaş çocuğun bakımı

Vücut temizliği, banyo araç ve gereçleri, göbek bağı, ağız, el, ayak, kulak, saç bakımı

bez bağlama, krem sürme, pudralama vs.

Günlük bakım ihtiyaçları

Ağız ve diş sağlığını oluşturma

Yeni doğan ve 0-6 yaşa çocuğun uykusu, uyku düzeni, uykuya alıştırma yöntemleri, uyku ortamı,uyku kalitesi, iyi uyku araç gereçleri

Eğitim Metotları:

Bakım kuralları ünitesi ile ilgili bilgileri sunma/edinme

Bakım kuralları işlem basamaklarını yaparak gösterme

Bebek eğitim maketi üzerinde yeni doğan bakımı yapma

Modül 2: Bebek ve Çocuklarda İlkyardım ve Aile Eğitimi/ Güvenli Ortam Sağlama

Modül 2: Bebek ve Çocuklarda İlkyardım ve Aile Eğitimi/ Güvenli Ortam Sağlama

Öğrenme Hedefleri

Bu modül ile ilgili eğitim öğretim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her öğrenci:

Ev ve çevredeki güvenlik önlemlerinin takibini yapabilecektir.

Önlenemeyen kazalarda sağlık kuruluşlarından yardım isteyebilecektir.

Eğitim İçeriği

Modül 2 eğitim içeriği aşağıdaki konuları kapsamalıdır;

Evde ve çevrede güvenlik önlemleri

Kazalar

Evde düzen

Çevrede düzen

Kazalarda ilk yardım ve sağlık kuruluşları

Acil yardım

İlk yardım

Temel yaşam desteği

Yaşadığı çevredeki en yakın sağlık kuruluşları listesi

112 hızlı arama modülü

Zehir danışma hattına hızlı ulaşım modülü

Eğitim Metotları:

Eğitim yöntemi aşağıdaki metotlara dayanmalıdır:

Yaşam ortamı güvenliği ünitesi ile ilgili bilgileri sunma/edinme

Yaşam ortamı güvenliği ünitesinin işlem basamaklarını yaparak gösterme

Ev ve çevredeki güvenlik önlemlerinin takibini yapma

Önlenemeyen kazalarda sağlık kuruluşlarından yardım isteme

İlk yardım yapma ve sertifikalı ilkyardımcı olma

Modül 3 : Çocuklarda Egzersiz ve Gelişimine Katkısı

Modül 3 : Çocuklarda Egzersiz ve Gelişimine Katkısı

Öğrenme Hedefleri

Bu modül ile ilgili eğitim öğretim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her öğrenci:

Çocuklarda egzersizin önemini ve sağlıklı yaşamdaki rolünü öğrenecektir.

Egzersizin yararlarını,

Egzersiz eksikliğinde doğabilecek sağlık sorunlarını,

Egzersizin hastalıklarla ilişkisini,

Çocuklukta yapılan doğru egzersizin ilerleyen dönemdeki faydalarını biliyor olacaktır.

Eğitim İçeriği:

Egzersiz tanımı,

Egzersiz eksikliği,

Egzersizin sağlıklı yaşam için önemi,

Egzersiz tipleri,

Çocuklar için uygun egzersiz planlaması,

Çocukluk çağında karşılaşılan hastalıklar,

Çocukluk çağı hastalıklarına uygun egzersiz planlanması,

Çocukluk çağı egzersizlerinin ilerleyen dönemdeki faydaları.

Eğitim Metotları:

Eğitim yöntemi aşağıdaki metotlara dayanmalıdır:

Egzersiz tipleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olma.

 

Yaş gruplarına göre egzersiz planlayabilme,

Egzersiz eksikliği ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olma,

Egzersiz ve gelişim arasında ilişki kurabilme,

Hastalıklarda egzersizin önemi ilişkisini kurabilme,

Modül 4: Çocuklarda görülen genetik hastalıklar

Modül 4: Çocuklarda görülen genetik hastalıklar

Öğrenme Hedefleri

Bu modül ile ilgili eğitim öğretim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her öğrenci:

Hastalıkları tanıyıp belirtilerinin takibini yapabilecektir.

0- 6 yaş çocuğa yapılması gereken aşıların takibini yapacaktır.

0- 6 yaş çocuğu hastalıktan korumak için gerekli önlemleri alacaktır.

Sağlıklı yaşam koşulları geliştirmenin takibini yapacaktır.

Hastalıkta çocuğa bakabilecektir.

Aşıların takibini yapabilecektir.

Çocuğu hastalıklardan koruyabilecektir.

Sağlıklı yaşam koşulları geliştirmenin takibini yapacaktır.

Eğitim İçeriği

Modül 4 eğitim içeriği aşağıdaki konuları kapsamalıdır;

Hastalıkların tanım ve belirtileri

Beden sağlığını bozan ve hastalığa neden olan etmenler

Kalıtımla ilgili etmenler

Çevre ile ilgili etmenler

Rahatsızlıklar – hastalıklar

Mikrop ve parazitler

Yetersiz ve dengesiz beslenme

Duygusal nedenler

Düzensiz uyku –yorgunluk hali

Aşı ve hastalıktan korunma

Aşılar

Ortam

Kazalar

Sağlıklı Yaşam Koşulları

Huzurlu ev ortamı

Temiz hava, güneş

Düzenli uyku

Bakım kurallarına uyma

Eğitim Metotları:

Eğitim yöntemi aşağıdaki metotlara dayanmalıdır:

Çocuğun sağlık ve hastalıklarını takip etme ile ilgili işlem basamaklarını yaparak gösterme

Sağlıklı yaşam koşulları geliştirme

Hastalıkları tanıyıp belirtilerinin takibini yapma

0-6 yaş çocuğa yapılması gereken aşıların takibini yapma

0-6 yaş hastalıktan korumak için gerekli önlemleri alma

Hastalıkta çocuğa bakma

Çocuğu hastalıklardan korumak

Modül 5: Oyun ve Müzikle Çocuğun Gelişimine Katkıda Bulunma

Modül 5: Oyun ve Müzikle Çocuğun Gelişimine Katkıda Bulunma

Öğrenme Hedefleri

Bu modül ile ilgili eğitim öğretim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her öğrenci:

Oyun yoluyla çocuğun gelişimini destekleyebilecektir.

Oyunları ve oyuncakları yaşına göre seçebilecektir.

Oyun ortamını güvenli hale getirebilecektir.

Eğitim İçeriği

Modül 5 eğitim içeriği aşağıdaki konuları kapsamalıdır;

Oyun ve gelişimin alanları

Bedensel

Zihinsel

Duygusal

Sosyal

Oyun ve oyuncak

Yeni doğan oyun ve oyuncakları

3- 6 ay oyun ve oyuncakları

6-12 ay oyun ve oyuncakları

12-24 ay oyun ve oyuncakları

24-36 ay oyun ve oyuncakları

Oyun ortamının güvenliği

Evde güvenli ortam

Güvenli oyuncak

Eğitim Metotları:

Eğitim yöntemi aşağıdaki metotlara dayanmalıdır:

Oyun ve müzikle 0-6 yaş çocuğun gelişimine katkıda bulunma ile ilgili bilgileri sunma/edinme

Oyun ve müzikle 0-6 yaş çocuğun gelişimine katkıda bulunma işlem basamaklarını yaparak gösterme

Oyun yoluyla 0-6 yaş çocuğun gelişimini destekleme

Oyunları ve oyuncakları yaşına göre seçme

Oyun ortamını güvenli hale getirme

Modül 6: Tuvalet Alışkanlığı Kazandırma

Modül 6: Tuvalet Alışkanlığı Kazandırma

Öğrenme Hedefleri

Bu modül ile ilgili eğitim öğretim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her öğrenci:

Çocuğa uygun zamanda tuvalet alışkanlığı kazandırabilecektir.

Tuvalet alışkanlığı ile ilgili sorunları çözebilecektir.

Eğitim İçeriği

Modül 6 eğitim içeriği aşağıdaki konuları kapsamalıdır;

Tuvalet alışkanlığı kazandırma zamanı

Fiziksel

Çocuğun yaşı

Çocuğun kas gelişimi

Duyusal durumu

Çocukta hazırım sinyali

Güven – Hoşgörü

Örnek olmak

Tuvalet alışkanlığının sorun olduğu durumlar

Gün içi sorunlar

Gece boyu olan sorunlar

Eğitim Metotları:

Eğitim yöntemi aşağıdaki metotlara dayanmalıdır:

Tuvalet alışkanlığı kazandırma ile ilgili bilgileri sunma/edinme

Tuvalet alışkanlığı kazandırma işlem basamaklarını uygulamalı yaptırma

Çocuğa uygun zamanda tuvalet alışkanlığı kazandırma

Tuvalet alışkanlığı ile ilgili sorunları çözme

Modül 7: Gelişim Psikolojisi

Modül 7: Gelişim Psikolojisi

Öğrenme Hedefleri

Bu modül ile ilgili eğitim öğretim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her öğrenci:

Gelişimin farklı evrelerindeki çocukların bilişsel gelişimleri ve kapasiteleri hakkında fikir sahibi olabilecektir. Bakım verdiği çocukla ilişki geliştirirken takınacağı tutumlara ve bunların etkilerine dair fikir edinir.

Eğitim İçeriği

 • Biyopsikososyal Yaklaşım, Fiziksel, Bilişsel ve Sosyoduygusal gelişim
 • Bebeklik Dönemi
 • Erken Çocukluk Dönemi
 • Orta ve Geç çocukluk Dönemi
 • Ergenlik Dönemi
 • Ebeveyn/bakımveren tutumları ve gelişime etkileri
 • Çocuklarda sık rastlanan psikopatolojik kondüsyonlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar

Modül 8: Medya ve Aile

Modül 8: Medya ve Aile

Öğrenme Hedefleri

Bu modül ile ilgili eğitim öğretim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her öğrenci:

Medya ve medya teknolojileri kullanımı konusunda bilinçlenecek,

Çocuğu medyanın zararlarından nasıl koruyabileceğini, medya ve medya okuryazarlığı yoluyla çocuğun gelişimini nasıl destekleyebileceğini, öğrenecektir.

Eğitim İçeriği

 • Medya nedir?
 • Medyanın dili ve kurgusu
 • Medya içerik oluşturma ve çözümleme
 • Medyanın toplum ve aileye etkileri
 • Medyanın çocuğa etkileri
 • Medyada şiddet ve cinsellik
 • Medya teknolojileri bağımlılığı
 • Reklam ve Tüketim
 • Medyada Reklamın Tüketime ve Aileye Etkileri
 • Medya Aile, Medya Çocuk, sosyal ağlar ve arkadaşlık ilişkileri

Modül 9: Çocukluk Çağı Hastalıklarında Bakım

Modül 9: Çocukluk Çağı Hastalıklarında Bakım

Öğrenme Hedefleri

 

Bu modül ile ilgili eğitim öğretim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her öğrenci:

Çocuk hastalıkları ile ilgili bakım konusunu bilir ve uygular.

Anne sağlığı ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olur.

 

Eğitim İçeriği

 

 • Kadın sağlığı,
 • Aile bireylerinin fiziksel, ruhsal sağlığı
 • Ailelerin sosyal yaşama uyumu, bireysel rol ve sorumlulukları,
 • Aile içinde mevcut olan bu etkileşim,
 • Bulaşıcı hastalıkların bulaşma yolları,
 • Difteri,
 • Boğmaca,
 • Kızamık,
 • Kızamıkçık,
 • Kabakulak,
 • Su Çiçeği

Program Süresi

 1. Modül 1: Bakım Kurallarını Uygulama/Bebek ve Çocuk Hijyeni (Öğr. Gör. Nurdan Gürkan) – (6 saat)
 2. Modül 2: Bebek ve Çocuklarda İlkyardım ve Aile Eğitimi/ Güvenli Ortam Sağlama (Öğr. Gör. Kadir Şeker) – (8 saat)
 3. Modül 3: Çocuklarda Egzersiz ve Gelişimine Katkısı (Öğr. Gör. Cahit Burkay Eker) – (8 saat)
 4. Modül 4: Çocuklarda Görülen Genetik Hastalıklar ve Bakım (Öğr. Gör. Kübra Kelleci) – (6 saat)
 5. Modül 5: Oyun ve Müzikle Çocuğun Gelişimine Katkı/ Büyüklerin Eğitimi (Öğr. Gör. Elife Çete) – (4 saat)
 6. Modül 6: Tuvalet Alışkanlığı Kazandırma (Öğr. Gör. Elife Çete) – (5 saat)
 7. Modül 7: Gelişim Psikolojisi (Uzman Psikolog Berk Karadeniz) – (6 saat)
 8. Modül 8: Medya ve Aile (Öğr. Gör. Serap Bozkurt) – (6 saat)
 9. Modül 9: Çocukluk Çağı Hastalıklarında Bakım (Prof. Dr. Gülten Kaptan) – (6 saat)

Eğitmenler

Proje Yürütücüsü:

 • Prof. Dr. Gülten KAPTAN

Yardımcı Koordinatör:

 • MYO Sekreteri Elif İnanlı

Proje Ekibi:

  • Prof. Dr. Gülten Kaptan
  • Öğr. Gör. Nurdan Gürkan
  • Öğr. Gör. Kübra Kelleci
  • Öğr. Gör. Kadir Şeker
  • Öğr. Gör. Serap Bozkurt
  • Öğr. Gör. Elife Çete
  • Öğr. Gör. C. Burkay Eker
  • Uzman Psikolog Berk Karadeniz