Eğitim Tarihleri ve Günleri

Eğitim 17 Ekim 2023- 29 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Dersler salı ve çarşamba günleri, 18.45-21.45 saatleri arasında haftalık 6 saat olarak planlanmıştır.

Program Süresi ve Eğitim Modeli

Eğitim programımız yedi hafta içinde tamamlanacak olup çevrimiçi bir yöntem ile gerçekleştirilecektir (toplam 42 saatlik ders).

Eğitmen sunumları ile beraber öğrencilerin bireysel ve grup olarak gerçekleştirecekleri araştırma ödevleri, vaka analizi ve değerlendirme sınavı yöntemleri ile etkileşime dayalı bir eğitim programı sunulacaktır.

Katılımcı Sayısı

En az 10, en çok 15 kişidir.

Programın Amacı

Kurumsal İnovasyon Yöneticisi, kuruluşların inovasyon vizyonu, stratejisi ve hedeflerinin belirlenmesini sağlayan, bu hedeflere uygun gerekli kaynakları ve altyapıyı organize eden, gerekli inovasyon süreçlerini yönlendiren, potansiyel işbirliklerini kuran ve geliştiren kişidir.

Program kapsamında eğitim alanların; kurumsal inovasyon kültürünü cesaretlendiren ortamların yaratılmasında ve sürdürebilirliğinin sağlanmasında rol oynama, fark yaratacak inovasyon projelerinin fikirden proje ve uygulamaya geçirme süreçlerine liderlik yapma, kurum içi ve kurum dışı (proje partnerleri, üniversiteler ve akademik danışmanlar gibi diğer resmi kurumlar) ile ilişkilerin yürütülmesinde liderlik yapma yeteneklerini kazanması beklenmektedir.

Programın Katılımcılarının Kazanımları

 • Katılımcılar, İnovasyon Yönetimi için yol gösterici uluslararası standartlar serisi (ISO 56000) rehberliğinde; kurumlarda inovasyonu profesyonelce yönetmek için gereken araçlar, süreçler ve sistemler hakkında temel ve gerekli bilgilere erişebileceklerdir.
 • İnovasyon fırsatlarını değerlendirebilme, inovasyon stratejisi ve süreçlerini oluşturabilme, belirsizliklere karşı derin içgörüler geliştirebilme ile beraber inovasyon kültürünü teşvik eden, inovasyon performansını değerlendiren,
 • İnovasyon çabalarına öncülük etmeye katkı sağlayacak eyleme geçirilebilir bilgi.

Program Özellikleri

 • Program içeriği, ISO 56000 İnovasyon Yönetimi Sistem Standardı serisi rehberliğinde yapılandırılmıştır.
 • 2022 yılında gerçekleştirilen I.Dönem Kurumsal İnovasyon Yöneticisi sertifika programı, %100 katılımcı memnuniyeti ile tamamlanmıştır.
 • Eğitimler, ISO 56000 İnovasyon Yönetim Sistem Standardının geliştirme sürecinde ülkemizi temsil eden ISO Teknik Komite Üyeleri, TSE Ayna Komite Üyelerince verilmektedir.

Verilecek Sertifika

Programda yer alan derslere katılım gösteren ve ders yükümlülüklerini başarıyla tamamlayanlar “Kurumsal İnovasyon Yöneticisi Sertifikası” almaya hak kazanacaktır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından tanımlama çalışmaları devam eden “Kurumsal İnovasyon Yöneticisi” Ulusal Yeterlilik çerçevesine uygun bir içerik ile eğitim programı tasarlanmıştır.

Başarı değerlendirmede üniversitemizde uygulanan bağıl not sistemi esas alınmaktadır. Sertifika almaya hak kazanmak için % 70 oranında devam zorunluluğunu yerine getirmek ve Beykoz Üniversitesinde uygulanan not sistemine göre 4.0 üzerinden 2.5 ortalamaya sahip olunması gerekmektedir.

Eğitim süresince iki uygulama ödevi iki değerlendirme sınavı yapılacak olup, notları ortalama başarı notunun altında kalan katılımcılara ‘Katılım Belgesi’ verilecektir.

Alınacak sertifika, “Mikro Kredi Uygulaması” kapsamında önceki öğrenimin değerlendirmesi amacıyla kullanılabilecek olup katılımcılar, gelecekte alacakları formal eğitim sürecinde de sertifikayı kullanabileceklerdir.

Katılımcılarda Aranan Nitelikler

Sektör ve ölçek ayrımı olmaksızın her türlü kurum ve organizasyonda, yönetim, Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji odaklı birimlerinde çalışan veya gelecekte çalışmayı planlayanlar ile sözü edilen alanlarla ilgili bilgi almak, bilgisini ilerletmek isteyen herkese uygun bir eğitimdir.

Program herhangi bir lisans programından mezun olan tüm ilgililere açıktır.

Program İçeriği

Modüller ve Elde Edilecek Kazanımlar:

Modül 1: İnovasyon Yönetim Sistemine (İYS) Bütünsel Bakış

 • İnovasyon yönetiminin neden bütünsel bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini anlamak
 • Temel terimler tanımlar ve ilgili yönetim sistem standartları

Modül 2: İYS’nin Temel İlkeleri

 • İYS’nin temelinin altında yatan ilkeleri anlamak
 • Başarılı bir inovasyon için iç ve dış bağlamı belirlemenin önemini öğrenmek
 • Kuruluşun ilgili taraflarının ihtiyaç ve beklentilerini anlamanın önemini kavramak
 • Bir inovasyon kültürü geliştirmek için gereken faktörleri belirlemek
 • İnovasyona dayalı işbirliklerinin ne zaman ve nasıl geliştireceğini öğrenmek

Modül 3: İnovasyona Dayalı Strateji ile Kurumsal Stratejinin Hizalanması

 • Yenilik oluşturma ve ilham verme konusunda liderlerin sahip olduğu rol ve sorumlulukları anlamak
 • Bir değer önerisini nasıl tanımlanacağını anlamak
 • Genel organizasyon stratejisiyle uyumlu bir inovasyon vizyonu ve stratejisinin nasıl oluşturulacağını öğrenmek
 • Dengeli bir inovasyon portföyü oluşturmanın değerini anlamak

Modül 4: Yaratıcı ve Yenilikçi Sistemler İçin Araç Kutusu

 • Yaratıcı ve yenilikçi karar vermenin temellerini anlamak
 • Fikir üretme sürecinin etkinliğini sağlamak

Modül 5: Niyeti Değere Dönüştürmek İçin İnovasyon Süreci

 • Bir amacı değere dönüştürmek için gereken faaliyetleri anlamak
 • Fonksiyonel yönetimden süreçler ile yönetime geçişi anlamak
 • İnovasyon Yönetim Sistemi kurma aşamalarını öğrenmek

Modül 6: İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve İnovasyon Kaynakları

 • Etkili bir inovasyon yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan kaynakları anlamak
 • Farklı inovasyon faaliyetlerini yürütmek için gereken yetkinlikler hakkında bilgi edinmek
 • Bir inovasyon yönetim sisteminde fikri mülkiyet ve stratejik zekanın rolünü anlamak

Modül 7: İYS’nin Performansında Süreklilik

 • İYS’nin performansını ölçmek, izlemek ve değerlendirmenin temelini anlamak
 • Bir İYS içinde sürekli iyileştirme mekanizmasını tanımlamak

I. Dönem Sertifika Programı Katılımcı Görüşleri

Mesut MeteTurkcell İletişim Hizmetleri A.Ş-Kurumsal Portföy Yöneticisi

Genel anlamda çok memnun kaldım, süreci, zamanı her anlamda yeterliydi.

Güven BaruğTurkcell İletişim A.Ş – Sales Account Manager

Bir inovasyon yöneticisinde olması gereken tüm bilgileri ve vizyonu sağlayan, inovasyon için gerekli ortamın, kurum kültürünün ve liderliğin, geliştirilmesinde ve sürdürülebilirliğin nasıl kazanılacağını anlatan harika bir program.
Bizler için bu programı hazırlayan Beykoz Üniversitesine ve tüm hocalarıma teşekkür ediyorum.

Meral YurdakulDanışman (Ar-Ge Ve İnovasyon)

Çok başarılı ve yararlı bir program oldu. Çevreme tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim.

Ayşegül N. BayraktarYönetim Danışmanı

Tüm hocalarımın emeğine sağlık, konuya inanmış ve bu alanda çalışan hocalarımızın tecrübelerini katarak ders anlatmaları çok kıymetli oldu.