Sertifika Programı Hakkında

Günümüzde dünyada ve ülkemizde yaşamın giderek uzadığı görülmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu 2012 verilerine göre, Türkiye’deki 60 yaş üstü nüfus oranı %7,5’dir. 2023 yılına gelindiğinde bu oranın %10,2’ye yükseleceği tahmin edilmektedir.

Bu istatistiksel bilgiler de göstermektedir ki giderek büyüyen bu popülasyonunun iyilik halini sürdürebilen kendi bakımını önemseyen ve yapabilen, dolayısıyla tecrübelerini daha genç nesillere aktarabilen, zihinsel fonksiyonları güçlü ve daha sağlıklı insanlar olarak yaşamlarını sürdürülebilmelerinin sağlanması önemlidir.

Yaşın ilerlemesi ile birlikte yaşanan değişimin anlaşılması, insanların daha genç görünmesi için yaygın kullanılan teknikleri saptamak, daha uzun, daha mutlu ve daha sağlıklı yaşamın elde edilmesi için gereken önlemlerin alınması ve bireyin öz-bakım sürecini yaşam şekli haline getirebilmesini sağlamaktır. Tıbbi teknoloji ve bakım ile ilgili yaşam sürecinin on yıllara kadar uzatılması, yaşlanmayı durdurma ve sağlıklı yaşam biçimi kazanmanın sağlanmasıyla birlikte fiziksel kondisyon ve kapasitenin en üst düzeye çıktığı, beyin fonksiyonlarının ve kapasitesinin arttığı, zihinsel fonksiyonların stabil olarak sürdürülebildiği ve iyilik halinin sürekliliğinin sağlanmasıdır. Bu kursun önemli hedefleri yukarıda sözü edilen amaçlara hizmet etmektir.

Programın Temel Özellikleri

Program sürdürülebilir sağlıklı yaşam projesi olup;

Bireyin öz-bakım sürecini yaşam şekli haline getirmesini sağlayan eğitimi vermek ve yaşlı bakımı verenleri kapsamlı teori ve uygulama ile donatmaktır.

Bireyleri daha uzun, daha mutlu ve daha sağlıklı yaşam için gerekli önlemleri almalarına yönelik eğitmek,

Yararlanıcı grubun daha genç hissedebilmesi için yaygın kullanılan tekniklerin saptanmasına yardım etmek.

Programın Çalışma Yöntemi

Eğitim programlarına katılacak kişilerin seçimi;

 • Eğitici adaylarının üniversitelerin Sağlık bölümlerinde istihdam edilmiş öğretim elemanları ya da öğrencileri olmaları gerekmektedir.
 • Katılımcı programın hedef kitlesini oluşturması,
 • Program 50 saatten oluşması,
 • Eğitim programlarının oluşturulması ve uygulanması,
 • Bilgilendirme toplantıları,
 • Eğitim programlarının oluşturulması ve uygulanması,
 • Programın uygulanması,
 • Sınav yapılması,
 • Sertifika verilmesi.

Öğrenme Hedefleri

Programı başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 • Bireyin öz-bakım sürecini yaşam şekli haline getirmesini sağlayan eğitimi vermek ve yaşlı bakımı verenleri kapsamlı teori ve uygulama ile donatmaktır.
 • Bireyleri daha uzun, daha mutlu ve daha sağlıklı yaşam için gerekli önlemleri almalarına yönelik eğitmek,
 • Yararlanıcı grubun daha genç hissedebilmesi için yaygın kullanılan tekniklerin saptanmasına yardım etmek,

Modül 1: Yaşlılarda Görülen Fizyolojik Değişimler

Modülün Amaçları:

Bu ünite ile ilgili eğitim öğretim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her kursiyer;

Yaşlı bireyde görülen yaşlanmaya bağlı anatomik ve fizyolojik değişiklikler hakkında bilgi sahibi olacaktır.

       Modülün İçeriği:

 • Yaşlılarda Görülen Fizyolojik Değişimler
 • Bireyin anatomi ve fizyolojisi (İlerleyen yaşla meydana gelen anatomik ve fizyolojik değişiklikler),

-Sistemler

Sindirim Sistemi,  Destek ve Hareket Sistemi

Dolaşım Sistemi,  Solunum Sistemi

Sinir Sistemi,   Duyu Organları

Endokrin Sistem,   Üriner Sistemi

Eğitimde Kullanılacak Metotlar:

Eğitim yöntemi aşağıdaki metotlara dayanmalıdır.

 • Yüz yüze anlatım,
 • Soru-cevap,
 • Görsel destekli uygulamalı eğitim,
 • Bilgisayar destekli eğitim,
 • Simülasyon

Öğrenim Kazanımları:

İlerleyen yaşla meydana gelen anatomik ve fizyolojik değişiklikler hakkında bilgi edinir,

anatomik ve fizyolojik değişiklikleri tanır ve değişiklikler konusunda yaklaşım geliştirir.

Modül Etkinlikleri:

 • Anatomik ve fizyolojik özellikler ile ilgili bilgi sunma/edinme,
 • Anatomik ve fizyolojik değişiklikleri tespit etme.

Modülün Değerlendirilmesi:

 • Anatomik ve fizyolojik değişikliklerin tespit kontrol listesi.

Modül 2: Yaşlı Bakımı (Kişisel Bakım-Beslenme)

Modülün Amaçları:

Bu ünite ile ilgili eğitim öğretim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her kursiyer;

            Yaşlı bireylere verilmesi gereken bakımları öğrenecektir.

Modülün İçeriği:

 • Bağımlılık/Bağımsızlık
 • Beslenme
 • Boşaltım
 • Kişisel Bakım ve Giyinme
  • Cilt Bakımı
  • Ağız ve Diş Bakımı
  • Saç ve Kıl Bakımı
  • El Bakımı
  • Ayak Bakımı
  • Vücut Temizliği
 • Beden Isısının Düzenlenmesi
  • Hareket
  • Uyku
 • Terminal Dönem
  • Terminal dönemde klinik değişimler
  • Terminal dönemdeki bireylerin tepkileri
  • Palyatif bakım
  • Terminal dönemdeki bireyin bakımı
  • Terminal dönemdeki birey ve ailesine yaklaşım
  • Kesin ölüm belirtileri
 • Ölüm Sonrasında Yapılması Gerekenler
  • Ölüm kavramı
  • Ölümün doğrulanması
  • Ölüm sonrası yapılması gereken işlemler

 

Eğitimde Kullanılacak Metotlar:

 • Yüz yüze anlatım,
 • Soru-cevap,
 • Uzman konuk katılımı,
 • Görsel destekli uygulamalı eğitim,
 • Bilgisayar destekli eğitim,
 • Moderatörlü tartışma yöntemleri.

Öğrenim Kazanımları:

Eğitim yöntemi aşağıdaki metotlara dayanmalıdır:

 • Bağımlılık ve bağımsızlık kavramlarını öğrenme.
 • Yaşlı bireylerin beslenmesi
 • Terminal dönemde meydana gelen klinik değişimler hakkında bilgi sahibi olma.

-Terminal dönemdeki bireylerin tepkileri hakkında bilgi sahibi olma.

-Palyetif bakımı öğrenme ve uygulama.

-Terminal dönemdeki bireyin bakımını öğrenme ve uygulama.

-Terminal dönemdeki bireylere ve ailesine doğru yaklaşımı öğrenme ve uygulama.

-Ölüm kavramı ve kesin ölüm belirtilerini öğrenme.

-Ölüm sonrası yapılması gereken işlemleri öğrenme ve uygulama

Modül Etkinlikleri:

 • Kendini koruma ilgili bilgi sunma/edinme.

Modülün Değerlendirilmesi:

 • Kendini koruma ile ilgili kontrol listesi.

Modül 3: Yaşlılıkta Görülen Hastalıklar

Modülün Amaçları:

Bu ünite ile ilgili eğitim öğretim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 • Yaşlılıkta görülen hastalıkların belirtileri korunma yolları ile mevcut tedavi yöntemleri hakkında yetkinlik kazanacaklardır.
 • Modülün İçeriği:
 • Alzheimer,

Alzheimer nedir?

Alzheimerın belirtileri,

Alzheimerdan korunmanın yolları,

 • Parkinson

Parkinson nedir?

Parkinson belirtileri,

Parkinsondan korunmanın yolları,

 • Vertigo

Vertigo nedir?

Vertigo belirtileri,

Vertigodan korunmanın yolları,

 • İdrar kaçırma

İdrar kaçırma sebepleri ve tedavi yöntemleri

 • Göz tansiyonu

Göz tansiyonu belirtileri

Göz tansiyonu riskini artıran faktörler ve tedavi yöntemleri

 • Şeker hastalığı ve kolesterol

Şeker hastalığı ve kolesterol nedir, belirtileri ve tedavi yöntemleri

 • Kemik erimesi ve romatizmal hastalıklar

Kemik erimesi belirtileri nelerdir

Kemik erimesini azaltmak mümkün mü?

Romatizma belirtisi nelerdir

Romatizma çeşitleri ve tedavileri

Eğitimde Kullanılacak Metotlar:

 • Yüz yüze anlatım,
 • Soru-cevap,
 • Uzman konuk katılımı,
 • Görsel destekli uygulamalı eğitim,
 • Bilgisayar destekli eğitim,
 • Moderatörlü tartışma yöntemleri.

Öğrenim Kazanımları:

Eğitim yöntemi aşağıdaki metotlara dayanmalıdır:

-Yaşlılık hastalıkları hakkında bilgi edinme.

-Yaşlılık hastalıklarının belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirme

Modül Etkinlikleri:

 • Yaşlılık hastalıkları ile ilgili bilgi sunma.

Modülün Değerlendirilmesi:

Yaşlılık hastalıkları ile ilgili kontrol listesi.

Modül 4: Yaşlılarda Teknoloji Kullanımı

Modülün Amaçları:

Bu ünite ile ilgili eğitim öğretim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 • Teknolojiyi kullanma ve teknolojik araçları tanıma konusunda yeterlilik kazanacaklardır.

Modülün İçeriği:

 • Teknoloji ve kullanımının faydaları
 • Teknolojik araçların tanıtımı ve kullanımı
 • Sosyal medya kullanımı
 • Güvenli internet kullanımı

Eğitimde Kullanılacak Metotlar:

 • Yüz yüze anlatım,
 • Soru-cevap,
 • Uzman konuk katılımı,
 • Görsel destekli uygulamalı eğitim,
 • Bilgisayar destekli eğitim,
 • Moderatörlü tartışma yöntemleri.

Öğrenim Kazanımları:

Eğitim yöntemi aşağıdaki metotlara dayanmalıdır:

-Teknoloji hakkında bilgi edinme.

-Teknolojik araçlar hakkında bilgi edinme.

– Güvenli internet kullanımı hakkında bilgi edinme.

Modül 5: İlk Yardım

Modülün Amaçları:

Bu ünite ile ilgili eğitim öğretim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 • Geriatrik acillerinin nedenlerini, acil durumlardan korunma ve müdahale yöntemleri, hakkında yeterlilik kazanacaklardır.

Modülün İçeriği:

Geriatrik Hastaların acil hizmetlerden faydalanması

 • Yaşlanma ve acil servise başvuru sıklığı,

– Acil müdahaleler,

– Geriatrik acillerde İstatistiksel veriler

– Yoğun bakım,

 • Yalnız yaşayan yaşlı birey ve acil durumlar,

– Acil durularda iletişim

 • Geriatrik acillerde ilkyardım,

-İlk yardım gerektiren durum ve hastalıklar (Bayılma, Bilinç Kaybı, MI, Hipertansiyon, Hiperglisemi/Hipoglisemi),

Eğitimde Kullanılacak Metotlar:

 • Yüz yüze anlatım,
 • Soru-cevap,
 • Uzman konuk katılımı,
 • Görsel destekli uygulamalı eğitim,
 • Bilgisayar destekli eğitim,
 • Moderatörlü tartışma yöntemleri.

Öğrenim Kazanımları:

Eğitim yöntemi aşağıdaki metotlara dayanmalıdır:

-Yaş alma ve acil durumlar hakkında bilgi edinme.

-Acil durumlarda iletişim hakkında bilgi edinme.

– Acil durumlarda bakım hakkında bilgi edinme.

Modül Etkinlikleri:

 • Acil durumlar ve müdahale ilişkisinin kurulması.

Modülün Değerlendirilmesi:

 • Acil durumlar ile ilgili kontrol listesi.

Modül 6: Hastalarda Ve Yaşlılarda Günlük Aktivite Ve Egzersizler

Modülün Amaçları:

Bu ünite ile ilgili eğitim öğretim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her kursiyer;

Günlük yaşam aktivitelerinde hasta ve yaşlıya bağımsızlık kazandırma ve egzersizler   hakkında yetkinlik kazanacaklardır.

 

 

Modülün İçeriği:

 • Günlük Yaşam Aktiviteleri
 • Kişisel Bakım,
 • Giyinme,
 • Yemek Yapmak,
 • Ev içi ve ev dışı ulaşım,
 • Alışveriş
 • Egzersiz,
 • Egzersiz nedir?,
 • Egzersizin faydaları
 • İnaktivite Etkileri
 • Normal Eklem Hareketi Egzersizleri,
 • *Pasif eklem hareket egzersizleri
 • *Yarı yardımlı eklem hareket egzersizleri
 • *Aktif eklem hareket egzersizleri
 • Egzersiz Programlama,
 • Egzersiz Çeşitleri
 • Pozisyon verme ve kaldırma
 • Bası yaraları
 • Yatak içi egzersizler
 • Uygun pozisyon değişikliği
 • Transfer ve mobilizasyon

Eğitimde Kullanılacak Metotlar:

Eğitim yöntemi aşağıdaki metotlara dayanmalıdır.

 • Yüz yüze anlatım,
 • Soru-cevap,
 • Görsel destekli uygulamalı eğitim,
 • Bilgisayar destekli eğitim,
 • Simülasyon

 

Öğrenim Kazanımları:

Günlük yaşam aktiviteleri, egzersiz ve yatak içi egzersiz ve transfer aktiviteleri hakkında bilgi edinir,

Hasta yaşlının durumuna göre temel egzersizleri planlar ve transfer ve mobilizasyonu sağlar.

Modül Etkinlikleri:

 • Günlük yaşam aktiviteleri hakkında bilgi edinme.
 • Egzersizler hakkında bilgi edinme
 • Pozisyon değişiklikleri hakkında bilgi edinme

Modülün Değerlendirilmesi:

 • Günlük yaşam aktiviteleri ile ilgili kontrol listesi
 • Egzersizler ile ilgili kontrol listesi.

Modül 7: Yaşlı Psikolojisi Ve Onları Anlama Yolları

Modülün Amaçları:

Bu ünite ile ilgili eğitim öğretim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her kursiyer;

Toplumdaki yaşlı psikolojisini anlayabilecek ve bu doğrultuda etkinlik geliştirebilecek..

Modülün İçeriği:

Toplumdaki yaşlıların psikolojisi ve onlara yaklaşım,

 • Yaşlıların Karşılarına Çıkabilecek Sorunlar Karşısında Çözüm Önerileri;
 • İpuçlarını Takip Edin,
 • Arkadaşça Yaklaşın,
 • Suçlu Hissetmeyin,
 • Dürüst Bir Konuşma Yapın,
 • Riskleri Değerlendirin,
 • Yaşlı Psikolojisi ve Depresyona Dikkat Edin

Modül 8:Toplum Yaşlılar Ve Gençlerin Yaşlılara Yaklaşımı

Modülün Amaçları:

Bu ünite ile ilgili eğitim öğretim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her kursiyer;

Toplumdaki yaşlılar ve gençlerin yaşlıların dünyası hakkında yetkinlik kazanacaklardır.

Modülün İçeriği:

Toplumdaki yaşlılar ve yaklaşım,

 • Yaşlılığın sınıflandırılması,
 • Biyolojik Yaşlılık,
 • Psikolojik Yaşlılık,
 • Sosyolojik Yaşlılık,
 • Yaşlılıkta Ruhsal Sorunlara Yol Açan Faktörler
 • Yaşlılık Dönemi ile İlgili Kalıp Yargılar.
 • Eğitimde Kullanılacak Metotlar:
 • Yüz yüze anlatım,
 • Soru-cevap,
 • Uzman konuk katılımı,
 • Görsel destekli uygulamalı eğitim,
 • Bilgisayar destekli eğitim,
 • Moderatörlü tartışma yöntemleri.

Öğrenim Kazanımları:

Eğitim yöntemi aşağıdaki metotlara dayanmalıdır:

– Yaşlılığı çok boyutlu açıdan değerlendirmenin öğrenilmesi.

-Yaşlıların dünyasının öneminin kavranması.

-Yaşlılarda ruhsal sorunlara yol açan faktörlerin öğretilmesi.

Modül Etkinlikleri:

 • Toplumdaki yaşlılar ve yaşlılara yaklaşım hakkında bilgi edinme.

Modülün Değerlendirilmesi:

 • Toplumdaki yaşlılar ve nasıl yaklaşılması gerektiği ile ilgili kontrol listesi.

Modül 9: Çocukluk Çağı Hastalıklarında Bakım

Modül 9: Çocukluk Çağı Hastalıklarında Bakım

Öğrenme Hedefleri

 

Bu modül ile ilgili eğitim öğretim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her öğrenci:

Çocuk hastalıkları ile ilgili bakım konusunu bilir ve uygular.

Anne sağlığı ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olur.

 

Eğitim İçeriği

 

 • Kadın sağlığı,
 • Aile bireylerinin fiziksel, ruhsal sağlığı
 • Ailelerin sosyal yaşama uyumu, bireysel rol ve sorumlulukları,
 • Aile içinde mevcut olan bu etkileşim,
 • Bulaşıcı hastalıkların bulaşma yolları,
 • Difteri,
 • Boğmaca,
 • Kızamık,
 • Kızamıkçık,
 • Kabakulak,
 • Su Çiçeği

Program Süresi

Modül Adı Süre(Saat)
1.     Yaşlılarda görülen fizyolojik değişiklikler

Yaşlılarda Uyku

Yatağa bağlı hasta /bilinçsiz hasta bakımı

9
2.     Yaşlı bakımı ve terminal Dönem

Yaşlılarda ilaç kullanımı

7
3.     Yaşlılıkta görülen hastalıklar (Alzheimer, Parkinson, Demans ) 7
4.     Yaşlılarda Teknoloji Kullanımı 3
5.     Yaşlılarda İlk yardım 8
6.     Hastalarda ve yaşlılarda günlük aktivite ve egzersizler

Yaşlılarda ağrı ve ağrılı yaşlının bakımı

Yatağa bağlı hasta /bilinçsiz hasta/ yatak içi egzersizler

8
7.     Yaşlı psikolojisi ve onları anlama yolları 7
8.     Toplumdaki yaşlılar ve gençlerin yaşlılara yaklaşımı 7
Toplam 56

Eğitmenler

 Proje Yürütücüsü:

 • Prof. Dr. Gülten Kaptan

   Yardımcı Koordinatör:

 • MYO Sekreteri Elif İnanlı

Proje Ekibi:

 • Dr. Gülten Kaptan
 • Öğr. Gör. Nurdan Gürkan
 • Öğr. Gör. Kübra Kelleci
 • Öğr. Gör. Cansu Kölemen
 • Öğr. Gör. Kadir Şeker
 • Öğr. Gör. Elife Çete
 • Öğr. Gör. C. Burkay Eker
 • Uzman Psikolog Berk Karadeniz