Eğitimin Amacı:
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte kısa süre içerisinde ikincil mevzuat da Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kişiye ait özel ve genel nitelikli verilerin güvenliğini sağlamayı amaçlayan kanun, işyerlerinde veri sorumlusu ile veri işleyenlere ciddi sorumluluk ve yükümlülükler getirmektedir. Bu eğitim ile katılımcılara kişisel verilerin ne olduğu, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenebilmesi için hangi kriterlere uyulması gerektiği, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi, ele geçirilmesi, paylaşılması, dağıtılması halinde, bunun hukuki ve cezai sonuçları hakkında katılımcılar bilgilendirilerek farkındalık düzeylerinin artırılması amaçlanmaktadır.