Skip to main content
Eğitmenler

Öğretim Görevlileri

By 24/05/2022Mayıs 27th, 2022No Comments

Dr. Öğr. Üyesi Burak ÇAKALOZ
Yüksek öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde Denizcilik İşletmeleri ve Yönetimi Anabilim Dalında tamamlamıştır. Yüksek lisans tezinde ‘’Lojistik Yönetiminde Simülasyon Temelli Eğitim Yaklaşımları’’ konusunu çalışmıştır. 2007 yılından beri pek çok eğitim kurumu ve işletmede lojistik simülasyon uygulamaları gerçekleştirmiştir. Aynı dönemde Prof. Dr. Okan Tuna ile birlikte MIT’nin tasarladığı “Beer Game’’ isimli lojistik yönetimi bilgisayar oyununu elle oynanır (Hands on) şekilde tasarlayıp interaktif bir oyuna dönüştürmüştür. 2013 yılından beri Beykoz Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı’nda akademik çalışmalarına devam etmektedir.


Dr. Öğr. Üyesi Nesli ÇANKIRI
2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde lisans eğitimini, 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisansını, 2021 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı’nda doktorasını tamamlamıştır. 2012 yılından itibaren Beykoz Üniversitesi Ulaştırma Hizmetleri bölüm başkanlığını yürütmektedir. 2012-2016 yılları arasında Deniz ve Liman İşletmeciliği programında verilen Liman ve Terminal İşletmeleri derslerinde “Port Simulator” liman simülasyonunu kullanarak “gamification – oyunlaştırma” uygulamalarını akran eğitim modeli ile uygulatmıştır. Lojistik programına verilen “Taşımacılıkta Planlama ve Operasyonlar” derslerinde de çeşitli online ve platform oyunları ile teorik derslerini desteklemeyi amaç edinmiştir.


Öğr. Gör. Oğuzhan ÇAÇAMER
2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden 2015 yılında ise yine Dokuz Eylül Üniversitesi Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olmuştur.  2013 yılı itibariyle Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamış ve hala çalışmaktadır. Lojistikte Laboratuvar ve Simülasyon Uygulamaları, Lojistik Yönetimi, Perakende Lojistiği ve Sosyal Sorumluluk Projesi gibi derslere girmektedir. 2010 yılından beri “Deneyimsel Öğrenme” konusu üzerinde çalışmaktadır. 2007 yılından günümüze kadar özellikle Toplum Gönüllüleri Vakfı bünyesinde olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda aktif olarak gönüllülük yapmış; sivil toplum, takım çalışması, iletişim ve proje yönetimi üzerine eğitimler vermiştir. Kutu Oyunları hazırlamak ve oynamak, yeni eğitim metotları üzerine araştırmalar yapmak hobileri arasında yer almaktadır.