Eğitim İçerikleri

1. HAFTA

Konuşmacı: Köken Ergun (Arşivden Sonra?)

Dersin başlığı: Toplumsal Gruplar, Arşivler ve Sonrası -Arşivden Sonra?, Göçebelik ve Toplumsal Gruplar

Ders süresi: 10.30-11.30 / 15 dk. ara/ 11.45-12.45

Soru-Cevap: 12.45-13.00 (15dk.)

Dersin kapsamı: Sanatçı Köken Ergun’un yürütücülüğünü yaptığı bu derste Arşivden Sonra? oluşumunun kuruluşu, göçebe inisiyatifliğin anlamı, sanatçıların arşiv çalışmaları üzerine çalışmaları, toplumsal grupların arşivlerle ilişkisi ve sanat kurumlarının arşivlerle bağı üzerine konuşulacak.

Biyografi: 1976, İstanbul doğumlu film yönetmeni/video sanatçısı. Filmleri genellikle az bilinen sosyal gruplar ve ritüellerin bu grupların yaşamındaki önemi üzerinedir. Köken Ergun’un çok kanallı video enstalasyonlarının sergilendiği uluslararası kurumlar arasında documenta, Garage Moskova, SALT, Cakarta Bienali, Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, Digital ArtLab Tel Aviv, Casino Luxembourg bulunmaktadır. Video işleri, aralarında Centre George Pompidou, Berlin Şehir Müzesi, Yunanistan Güncel Sanatlar Müzesi, Australian War Memorial ve Kadist Foundation’ın bulunduğu koleksiyonlara dâhil edilmiştir. “Arşivden Sonra?”nın kurucu üyesidir.


Konuşmacı: Kültigin Kağan Akbulut (Arşivden Sonra?)

Dersin başlığı: Toplumsal Gruplar, Arşivler ve Sonrası – Arşiv Humması, Toplumsal Gruplar ve Etkileşimli İletişim

Ders süresi: 13.00-14.00 / 15 dk. ara / 14.15-15.15

Soru-Cevap: 15.15-15.30 (15dk.)

Dersin kapsamı: Sanat yazarı Kültigin Kağan Akbulut’un yürütücülüğünü yaptığı bu derste arşivlere olan ilginin artması, toplumsal grupların arşivlerle ilişkisi, uluslararası sanat kurumlarında arşivlerin tartışmaya açılması ve bağımsız bir oluşum olarak Arşivden Sonra?’nın etkinliklerinde uyguladığı iletişim stratejileri üzerine konuşulacak.

Biyografi: Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler okudu. Uzun yıllar Gazete Duvar, Sanat Dünyamız gibi yayınlara sanat yazarı olarak katkı koydu. Argonotlar Güncel Sanat yayınının Kurucu Yayın Yönetmeni olarak çalışmalarına devam ediyor. Arşivden Sonra? inisiyatifinin üyesi.

2. HAFTA

Konuşmacı: Dr. Rüstem Ertuğ Altınay (Kadir Has Üniversitesi)

Dersin başlığı: Performans ve Arşiv*

Ders süresi: 10.30-11.30/ 15 dk. ara/ 11.45-12.45

Soru-Cevap: 12.45-13.00 (15dk.)

*Ders dili İngilizce olup, katılımcılar için simultane çeviri hizmeti sağlanacaktır.

Dersin kapsamı: Performans çalışmaları alanı, performans kavramını sahne sanatlarının ötesine taşıyarak gündelik hayatı anlamak için bir kavramsal çerçeve olarak sunar. Bu sayede toplumsal düzenin arkasında nasıl senaryolar ve prova süreçleri yattığını, sosyal ve siyasi kategorilerin ve kimliklerin nasıl sürekli tekrarlar sayesinde normalleştiğini gösterir. Performansın zamansallıkla ilişkisi nedeniyle performans çalışmaları ve eleştirel arşiv çalışmaları, birbirini besleyen iki alan olagelmiştir. Bu derste performans kuramlarının arşiv kavramına getirdiği yenilikçi boyutları inceleyeceğiz. Kataloglamanın performatif boyutları, toplumsal hafızanın bedensel aktarımı, bir kuir öznellik alanı olarak arşiv ve dijital arşivlemenin canlı performansla ilişkisi gibi temel konular üzerinde dururken arşivin toplumsal cinsiyet ve cinsellikle ilişkisini de tartışmalarımıza dâhil edeceğiz.

Biyografi: Rüstem Ertuğ Altınay, doktora eğitimini New York Üniversitesi Performans Çalışmaları Bölümü’nde tamamladı. Aynı üniversitede yürüttüğü doktora sonrası çalışmalarını Viyana Üniversitesi, Avusturya Bilimler Akademisi ve Viyana Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi’nde sürdürdü. 2019 yılında Marie Skłodowska-Curie bursuyla Türkiye’ye döndü. Aynı yıl halen Kadir Has Üniversitesi’nde yürütücülüğünü yaptığı “Ulusal Abjeksiyonu Sahnelemek: Türkiye ve Diasporalarında Tiyatro ve Siyaset” başlıklı projesiyle Avrupa Araştırma Konseyi Başlangıç Fonu’na layık görüldü. İlgi alanları arasında eleştirel arşiv çalışmaları, medya ve performans kuramları, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve Türkiye kültür tarihi bulunmaktadır. Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödülü sahibi ve Küresel Genç Akademi üyesi olan Altınay, aynı zamanda çevirmen ve oyun yazarıdır.

 

Konuşmacı: Dr. Lorans Tanatar Baruh (SALT Araştırma)

Dersin başlığı: Arşiv ve Araştırmanın Kesişim Noktası: SALT Araştırma

Ders süresi: 14.00-15.00 / 15 dk. ara/ 15.15-16.15

Soru-Cevap: 16.15-16.30 (15 dk.)

Dersin kapsamı: Arşiv belgelerinin dijital ortama aktarılması beşerî bilimlerin gittikçe daha çok sayıda dijital proje üretmesini sağladı. Araştırmacıların talepleri de, kurumların dijitalleştirme kapasitelerini artırmasına ve yeni arşivlerin sayısal ortama aktarılmasına vesile oldu. Sayısallaştırılan belgelerin yalnızca görüntüleri değil, metadata bilgileri dijital ağın içinde erişilebilir olmaları için her zamankinden daha fazla önem arz etmeye başladı. Günlük yaşama, insana ve mekâna dokunan tanımlamalar ile belgelerin birbiriyle konuşmasını sağlayan kavramsal etiketlere ihtiyaç arttı. Bilgi ve belge uzmanları bir yandan dönüşen arşivcilik süreçlerinde yerlerini alırken diğer yandan arşivleri bilinir ve erişilebilir kılmanın yöntemlerini oluşturmak için çalışmakta, yeri geldiğinde de araştırma projelerinin bir parçası olmaktadır. Seminer, SALT Araştırma deneyiminden yola çıkarak arşiv oluşturma süreçlerindeki işbirliklerine, dijitalleştirme ve kataloglama hassasiyetlerine, belge kullanımının sınırlarına, yeni anlatımlar oluşturan web projeleri, çevrimiçi sunumlar ile veri görselleştirme çalışmalarına odaklanacak. Yeni yaklaşımlar sunan projelerin, bilgi ve belge uzmanları, teknoloji profesyonelleri, bilgi sistemleri tasarımcıları ve araştırmacıların katılımıyla geliştirilmesi gereği vurgulanacak.

Biyografi: 1997’de Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi’nin kurulmasında görev aldı. 19. ve 20. yüzyıl başı İstanbul’unun ekonomik, sosyal ve kent tarihine odaklanan araştırmaları ve yayınlarının yanı sıra “Türkiye’de Özel Arşivlerin Oluşumu Üzerine Bazı Düşünceler” başlıklı makaleyi kaleme aldı. Halen SALT’ın Araştırma ve Programlar Yardımcı Direktörü olarak görev yapıyor.


Konuşmacı: Prof. Dr. Selim Balcısoy (Sabancı Üniversitesi)

Dersin başlığı: Arşivleri Anlamlandırmak İçin Yapay Zekâ Yöntemleri

Ders süresi: 13.00-14.00 /15 dk. ara/ 14.15-15.15

Soru-Cevap: 15.15-15.30 (15dk.)

Dersin kapsamı: Günümüzde birçok kültürel miras kurumu, kurumun erişilebilirliğini, orijinallerinin korunmasını, tanıtımını ve internette görünürlüğünü iyileştirmek için koleksiyonlarının ve arşivlerinin bir kısmını sayısallaştırmaya başlıyor. Bu gelişme ile son yıllarda sayısal belge koleksiyonları çoğalmaktadır. Bu belgeler, sanat, tarih, matematik, fizik vb. dâhil olmak üzere geniş bir alanda yaşamın birden fazla alanına yayılmıştır. Böyle bir durum, sayısal olarak erişilebilen önemli miktarda belge oluşturur. Ayrıca, kullanıcıların koleksiyonlardaki örtük anlamları anlamalarına, ilişkileri keşfetmelerine ve araştırmalarına ve koleksiyonlardan gerekli bilgileri çıkarmasına olanak tanıyan çeşitli yaklaşımlara ihtiyaç yaratır. Bu yaklaşımların temelinde farklı yapay zekâ yöntemleri yatmaktadır. Bu konuşmada yapay zekâ yöntemleri ile arşiv çalışmalarının nasıl iyileştirilebileceği konusunda farklı vaka analizleri ele alınacaktır.

Biyografi: Prof. Dr. Selim Balcısoy 1996 yılından ETH Zürih’den Elektronik Mühendisliği Lisans derecesini aldı. 2001 yılında EPFL Lozan’da Bilgisayar Bilimleri alanında ‘Gerçek ve Sanal Dünyalar arasında Etkileşim Tekniklerinin Analizi ve Geliştirilmesi’ konusunda Doktorasını tamamladı. 2001-2004 yılları arasında Nokia Araştırma Merkezi (ABD)’de kıdemli araştırma mühendisi olarak mobil grafikler konularında çalıştı. 2004 yılından beri Sabancı Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Balcısoy 2015 yılında MIT Media Lab ile ortak Davranışsal Analitik ve Görselleştirme Laboratuvarını (BAVLAB) kurdu. BAVLAB bünyesinde iki teknopark firması kuruldu ve ondan fazla sanayi destekli araştırma projesi başarı ile tamamlandı. Dr. Balcısoy’un araştırma alanları: Veri Analitiği, Görsel Analitik, Makine Öğrenmesi, Artırılmış Gerçeklilik, Sanal Gerçeklilik, Kültürel Miras ve Mobil Grafiklerdir. Kendisinin 80’den fazla uluslararası hakemli dergi ve konferanslarda yayınları, 2 IBM Araştırma Ödülü, TÜBİTAK Kariyer Ödülü ve bir adet ABD patent ofisi patenti bulunmaktadır.

3. HAFTA

Konuşmacı: Prof. Dr. Francisca de Haan (CEU-Central European University)

Dersin başlığı: Archive Fever, Resistance, and Loss: A Rereading of the IAV’s Early History*

Ders süresi: 10.30-11.30 / 15 dk. ara/ 11.45-12.45

Soru-Cevap: 12.45-13.00 (15dk.)

*Ders dili İngilizce olup, katılımcılar için simultane çeviri hizmeti sağlanacaktır.

Dersin kapsamı: Konuşmam, 1935’te Amsterdam’da kurulan ve halen dünyanın başlıca kadın arşivlerinden biri olan Uluslararası Kadın Hareketi Arşivi’nin (IAV, şimdi Atria) erken dönem tarihine odaklanıyor. İlk olarak, bir dizi kadın kütüphanesinin ve arşivinin kurulduğu 1920’lerin ve 1930’ların daha geniş bağlamını çizeceğim. Ardından, kurucu başkanı Yahudi-Hollandalı enternasyonalist feminist Rosa Manus’un (1881–1942) rolüne vurgu yaparak, IAV’nin gerçek kuruluş sürecini inceliyorum. Son olarak bu tarihi, “arşiv humması” (Jacques Derrida), bir direniş alanı olarak arşiv (Kate Eichhorn) ve “kayıp” (Antoinette Burton) kavramlarını kullanarak, neden daha iyi anlayabileceğimizi ele alıyorum.

Biyografi: Francisca de Haan, Central European Üniversitesi’nde Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları ve Tarih profesörüdür. Araştırma ilgi alanları ulusaşırı tarih; 19. ve 20. yüzyılda uluslararası kadın örgütleri; küresel sosyalist feminizm; Soğuk Savaş; kadın arşivleri. En son çalışması 2017 yılında yayımlanan ve Myriam Everard’la birlikte editörlüğünü yaptığı Rosa Manus (1881-1942): The International Life and Legacy of a Jewish Dutch Feminist (Rosa Manus (1881-1942): Hollandalı Yahudi Bir Feministin Uluslararası Hayatı ve Mirası) adlı kitaptır. https://brill.com/abstract/title/33577. Güncel çalışmaları arasında iki kitap projesi yer alıyor. Birincisi, şimdilik adı The Women’s International Democratic Federation: A Left-Feminist Organization in the Global Cold War (Uluslararası Demokratik Kadınlar Federasyonu: Küresel Soğuk Savaş’ta Sol-Feminist Bir Örgüt) olan bir monografi. İkincisi ise 2022 yılı içinde çıkması planlanan ve editörlüğünü üstlendiği, dünya çapında Komünist kadın aktivistler üzerine hazırlanan bir kitap. Çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgi için bkz. https://people.ceu.edu/francisca_de-haan


Konuşmacı: Prof. Dr. Tûba Çavdar Karatepe (Marmara Üniversitesi)

Dersin başlığı: Bilgiye Erişim ve Kullanıcı Odaklı Çalışmalar

Ders süresi: 14.00-15.00 / 15 dk. ara/ 15.15-16.15

Soru-Cevap: 16.15-16.30 (15 dk.)

Dersin kapsamı: Arşivlerde farklı türlerde karşımıza çıkan malzemenin içerdiği bilginin kullanıcının erişimine sunulması, arşivlerin temel amaçlarındandır. Kullanıcı odaklı yaklaşımın bilgiye erişim için benimsenmesi, bütün arşiv süreçlerini etkilediği gibi, düzenleme ve tanımlama aşamasında, daha farklı bir önem kazanır. Kullanıcıların beklentilerini ve arama davranışlarını belirlemek için yapılacak çalışmaların yanı sıra, araştırmacı vasfı da taşıyan bilgi ve belge yöneticilerinin, kullanıcı odaklı çalışmalarda daha başarılı oldukları söylenebilir. Kullanıcıların, özellikle özel arşivlerde çalışırken bilgiye hızlı ve doğru erişmeleri, arşivcilerin temel sorumluluğudur. Meslektaşlar, kurumlar ve arşiv otomasyon firmalarıyla iş birlikleri ile kullanıcıların beklentilerini farklı mecralardan okuyarak arşiv yönetimini planlamak, araştırmacıların yeni araçlarla yeni değerlendirmelere ve sonuçlara ulaşmalarını hızlandıracaktır.

Biyografi: İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü mezunu. Yüksek Lisansını, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler, Doktorasını Kütüphanecilik alanında tamamladı. İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü’nde kütüphaneci olarak görev yaptı. Akademik hayatına İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’nde başladı. 2005 yılından beri Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge yönetimi Bölümü’nde görev yapıyor. Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi ve Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nda çeşitli görevler üstlendi. Nadir Eserler, Kitap Yayıncılığı, Osmanlı Kütüphane Tarihi ve özel arşivler konularında çalışmaktan keyif alıyor.


Konuşmacı: Doç. Dr. Mustafa Erdem Kabadayı (Koç Üniversitesi)

Dersin başlığı: Arşiv Belgeleri için Bilgisayar Görüşü ve Makine Öğrenmesi Uygulamaları

Ders süresi: 13.00-14.00 /15 dk. ara/ 14.15-15.15

Soru-Cevap: 15.15-15.30 (15dk.)

Dersin kapsamı: Günümüzde bilgisayarlı el yazısı metin okuma uygulamaları çok yetkin seviyelere ulaştı ve Latin alfabesinin yanı sıra alfabe çeşitliliğinin ve harf kombinasyonlarının daha karmaşık olduğu dil/alfabe örneklerinde de deneysel araştırmalar yürütülüyor. Biz de 2016 yılından beri Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) desteği ile Koç Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yürüttüğümüz, “1850-2000 Yılları Arasında Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet Türkiyesi’ne Sanayileşme ve Kentleşme: Karşılaştırmalı Bir Bakış (UrbanOccupationsOETR https://urbanoccupations.ku.edu.tr/)” araştırma projesi kapsamında 19. yüzyıl Osmanlı nüfus defterlerini makine öğrenmesi temelli bilgisayar görüşü yöntemleri ile okumaya ve değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu derste projede doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmış olan Dr. Yekta Said Can ile ortaklaşa ve geliştirdiğimiz yöntemlerin sonuçları paylaşılacaktır.

Biyografi: M. Erdem Kabadayı ODTÜ’de iktisat lisans, ve Viyana Üniversitesi’nde iktisat yüksek lisans öğrenimi gördükten sonra Münih Üniversitesi’nde Osmanlı endüstriyelleşme pratikleri üzerine doktora çalışmasını yaptı. Doçentliği iktisat ve iktisadi düşünce tarihi alanındadır. Geç dönem Osmanlı İmparatorluğu üzerine iktisadi ve sosyal tarih, emek ve finans tarihi alanlarında çalıştı. Endüstriyelleşme ve mesleki dönüşümü tarihsel perspektifte ele alan araştırma projeleri yürüttü.

2016 yılından beri yürütücüsü olduğu UrbanOccupationsOETR projesi kapsamında sayısal beşeri bilimler yöntemleri ile Güneydoğu Avrupa ve Türkiye tarihi üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

4. HAFTA

Konuşmacı: Dr. Tacettin Ertuğrul (İstanbul Esenyurt Üniversitesi)

Dersin başlığı: Jacques Derrida “Arşiv Humması

Ders süresi: 10.30-11.30 / 15 dk. ara/ 11.45-12.45

Soru-Cevap: 12.45-13.00 (15dk.)

Dersin kapsamı: “Jacques Derrida bir yazı (écriture) düşünürüdür. Ancak onda yazı dar anlamının ötesinde bir kayıt fikrine doğru genişler. Bizi genel bir yazı kavrayışına taşıyan Derrida’nın düşüncesi aynı zamanda arşiv üzerine bir düşünüm olarak değerlendirilebilir. Filozofun külliyatı içinde bu meseleyle doğrudan ya da dolaylı olarak kesişen yollar bitimsizdir. Bu yüzden arşiv hakkında Derrida ile birlikte düşünmenin olanakları da çoğuldur. Bu çerçevede Derrida’nın « Mal d’archive, une impression freudienne » adlı eseri ise özel bir ilgiyi hak etmektedir. Söz konusu eser Derrida’nın 1994 yılında Londra’da Memory: The Question of Archives başlıklı uluslararası bir kolokyumda yaptığı bir konuşmanın metnidir. Bu derste filozofun arşiv meselesi üzerine gerçekleştirdiği bu zengin soruşturmaya odaklanıyoruz.”

Biyografi: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndeki lisans eğitiminin ardından, Galatasaray Üniversitesi’nde felsefe yüksek lisansını tamamladı. Galatasaray Üniversitesi ve Strasbourg Üniversitesi’nden 2016 yılında doktora derecesini aldı. Doktora sürecinde ayrıca araştırma projesi çerçevesinde Jean-Luc Nancy danışmanlığında araştırmalar yaptı. “Jacques Derrida et le problème de la technique” (Éditions L’Harmattan, Paris, 2020) adlı bir kitabı ve makaleleri vardır. Jean-Luc Nancy’den ve Jacques Rancière’den çevirileri bulunmaktadır. Felsefe tarihi ve çağdaş felsefe araştırmalarının yanı sıra, özel olarak teknik/teknoloji felsefesi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Strasbourg Üniversitesi bünyesindeki “Centre de recherches en philosophie allemande et contemporaine (CREPHAC)” araştırma merkezinin ve Ars Industrialis derneğinin üyesidir. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.


Konuşmacı: Dr. Tacettin Ertuğrul (İstanbul Esenyurt Üniversitesi)

Dersin başlığı: Jacques Derrida “Arşiv Humması

Ders süresi: 13.00-14.00 /15 dk. ara/ 14.15-15.15

Soru-Cevap: 15.15-15.30 (15dk.)

Dersin kapsamı: “Jacques Derrida bir yazı (écriture) düşünürüdür. Ancak onda yazı dar anlamının ötesinde bir kayıt fikrine doğru genişler. Bizi genel bir yazı kavrayışına taşıyan Derrida’nın düşüncesi aynı zamanda arşiv üzerine bir düşünüm olarak değerlendirilebilir. Filozofun külliyatı içinde bu meseleyle doğrudan ya da dolaylı olarak kesişen yollar bitimsizdir. Bu yüzden arşiv hakkında Derrida ile birlikte düşünmenin olanakları da çoğuldur. Bu çerçevede Derrida’nın « Mal d’archive, une impression freudienne » adlı eseri ise özel bir ilgiyi hak etmektedir. Söz konusu eser Derrida’nın 1994 yılında Londra’da Memory: The Question of Archives başlıklı uluslararası bir kolokyumda yaptığı bir konuşmanın metnidir. Bu derste filozofun arşiv meselesi üzerine gerçekleştirdiği bu zengin soruşturmaya odaklanıyoruz.”

Biyografi: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndeki lisans eğitiminin ardından, Galatasaray Üniversitesi’nde felsefe yüksek lisansını tamamladı. Galatasaray Üniversitesi ve Strasbourg Üniversitesi’nden 2016 yılında doktora derecesini aldı. Doktora sürecinde ayrıca araştırma projesi çerçevesinde Jean-Luc Nancy danışmanlığında araştırmalar yaptı. “Jacques Derrida et le problème de la technique” (Éditions L’Harmattan, Paris, 2020) adlı bir kitabı ve makaleleri vardır. Jean-Luc Nancy’den ve Jacques Rancière’den çevirileri bulunmaktadır. Felsefe tarihi ve çağdaş felsefe araştırmalarının yanı sıra, özel olarak teknik/teknoloji felsefesi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Strasbourg Üniversitesi bünyesindeki “Centre de recherches en philosophie allemande et contemporaine (CREPHAC)” araştırma merkezinin ve Ars Industrialis derneğinin üyesidir. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.


Konuşmacı: Aslı Davaz (Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı)

Dersin başlığı: Arşiv Kaynaklarının Sessizliğini Kırmak: Bir Sınıflandırma Şeması Denemesi

Ders süresi: 16.00-17.00 / 15 dk. ara/ 17.15-18.15

Soru-Cevap: 18.15-18.30 (15 dk.)

Dersin kapsamı: Kadın özel arşivlerine yönelik yeni yaklaşımlar özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde arşivcilik çalışmalarına yeni bir bakış kazandırdı ve “arşivcilikte feminist dönüm noktası” (Eichorn, 2013) olarak adlandırılan yeni bir dönem açtı. Bu dönem, kadınları ve kadın hareketlerini merkezine alan yeni koleksiyonların, yaklaşımların, yöntemlerin, kataloglama kurallarının ve sınıflandırma şemalarının dönemidir. Arşivleme sadece önümüze gelen belge yığınlarını kaynaklara dönüştürmek için yapılan koruma, kataloglama süreçleri değildir, aynı zamanda “kategorileri inşa” etmektir. Bu kategorilerin geliştirilmesi ve sınıflandırma şemasının ana unsuru haline getirilebilmesi için önce arşiv yaratıcısı ile yürümek, farklı alanlara bakmak, toplumsal cinsiyet prizmasından geçirmek ve arkeolojik bir kazı gibi katmanları tek tek gözden geçirerek ilk bakışta görünmeyen bilgilere ulaşmak gerekir. Bu bakış açısıyla bir kadın özel arşivi üzerinden hazırlanan ve ana unsuru arşiv yaratıcısının tarihteki rolünü ortaya koymak olan sınıflandırma şeması ders kapsamında ele alınacaktır.

Biyografi: VIII. Paris Üniversitesi’nde Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim aldı. Besançon Üniversitesi’nde dilbilim ve yabancı bir dil olarak Fransızca eğitimi konusunda öğrenim gördü. Mütercim tercüman olarak çalıştı ve makale, kitap çevirileri yaptı. 1990’da Jale Baysal, Füsun Akatlı, Füsun Ertuğ Yaraş ve Şirin Tekeli’yle birlikte Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nı kurdu. Toplumsal amaçlı birçok STK’da görev aldı, çeşitli projelerde ve yayıncılık alanında çalıştı. Kadın konulu belgelerin sağlanması, korunması ve araştırmacıların kullanımına sunulması; kadın merkezli arşivcilik tarihi ve kadın tarihinin belleği konuları üzerine çalışıyor. Bir Kadın Arşivini Okuma Denemesi: Necile Tevfik Arşivi Açıklamalı Kataloğu (1924-1954); Eşitsiz Kız Kardeşlik: Uluslararası ve Ortadoğu Kadın Hareketleri, 1935 Kongresi ve Türk Kadın Birliği; Hanımlar Âlemi’nden Roza’ya Kadın Süreli Yayınları Bibliyografyası: 1928-1996 olmak üzere üç kitap çalışması ve kadın merkezli arşivcilik üzerine çok sayıda yazısı ve makalesi bulunuyor.

Eğitim Süresi ve Şekli

Toplam 22 ders saati olan eğitimimiz, online olup uzaktan eğitim yöntemi ile verilmektedir. Eğitim hafta sonları toplam 4 hafta sürecektir.

Sertifika

Sertifikaya hak kazanmak için en az 6 derse katılım zorunluluğu vardır.

Eğitmenler

  • Köken Ergun (Arşivden Sonra?)
  • Kültigin Kağan Akbulut (Arşivden Sonra?)
  • Dr. Rüstem Ertuğ Altınay (Kadir Has Üniversitesi)
  • Dr. Lorans Tanatar Baruh (SALT Araştırma)
  • Prof. Dr. Selim Balcısoy (Sabancı Üniversitesi)
  • Prof. Dr. Francisca de Haan (CEU-Central European University)
  • Prof. Dr. Tûba Çavdar Karatepe (Marmara Üniversitesi)
  • Doç. Dr. Mustafa Erdem Kabadayı (Koç Üniversitesi)
  • Dr. Tacettin Ertuğrul (İstanbul Esenyurt Üniversitesi)
  • Aslı Davaz (Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı)

Ücret

Arşivcilikte Yeni Yaklaşımlar Yeni Yöntemler Çevrimiçi Sertifika Programı kontenjanı dolmuştur. İlginize teşekkürler.