Yaşamboyu Öğrenme Merkezi’nin temel amacı; ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında çalışanların ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik programlar hazırlamaktır. Kişisel uzmanlık, yetenek ve yetkinliklerini arttırmak isteyenlere yönelik sertifika programları, seminer ve konferanslar düzenlemenin yanı sıra bilgiye ulaşmak isteyen herkesin üniversitemizin olanaklarından yararlanmasını sağlamak da amaçlarımız arasındadır.

Eğitim programlarının tamamında Beykoz Üniversitesi öğretim elemanları, teorik ve uygulamaya ilişkin dağarcıklarını katılımcılarla paylaşmaktadır. Buna ek olarak katılımcılara, sektör profesyonellerinin kendi uzmanlık alanlarına özel bilgi ve pratik birikimlerini aktarmaları sağlanarak, sektörle iç içe bir eğitim imkânı sunulmaktadır.

Kitlesel tutumların geride bırakılmaya başladığı günümüzde, insan odaklı yaklaşımımızla zamanın ruhuna uyum sağladığımız faaliyetlerimizde yer almanızı bekliyoruz.