Ekim-Kasım 2022 dönemi kayıt süreci tamamlanmıştır. İlginize teşekkür ederiz.

Eğitim Tarihleri ve Günleri

Eğitim 03 Ekim 2022- 18 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Dersler salı ve çarşamba günleri, 18.45-21.45 saatleri arasında haftalık 6 saat olarak planlanmıştır.

Program Süresi ve Şekli

Eğitim programımız yedi hafta içinde tamamlanacak olup çevrimiçi bir yöntem ile gerçekleştirilecektir (toplam 42 saatlik ders).

Eğitmen sunumları ile beraber öğrencilerin bireysel ve grup olarak gerçekleştirecekleri araştırma ödevleri, vaka analizi ve değerlendirme sınavı yöntemleri ile etkileşime dayalı bir eğitim programı sunulacaktır.

Katılımcı Sayısı

En az 10, en çok 15 kişidir.

Programın Amacı

Kurumsal İnovasyon Yöneticisi, kuruluşların inovasyon vizyonu, stratejisi ve hedeflerinin belirlenmesini sağlayan, bu hedeflere uygun gerekli kaynakları ve altyapıyı organize eden, gerekli inovasyon süreçlerini yönlendiren, potansiyel işbirliklerini kuran ve geliştiren kişidir.

Program kapsamında eğitim alanların; kurumsal inovasyon kültürünü cesaretlendiren ortamların yaratılmasında ve sürdürebilirliğinin sağlanmasında rol oynama, fark yaratacak inovasyon projelerinin fikirden proje ve uygulamaya geçirme süreçlerine liderlik yapma, kurum içi ve kurum dışı (proje partnerleri, üniversiteler ve akademik danışmanlar gibi diğer resmi kurumlar) ile ilişkilerin yürütülmesinde liderlik yapma yeteneklerini kazanması beklenmektedir.

Programın Katılımcılarının Kazanımları

 • Katılımcılar, İnovasyon Yönetimi için yol gösterici uluslararası standartlar serisi (ISO 56000) rehberliğinde; kurumlarda inovasyonu profesyonelce yönetmek için gereken araçlar, süreçler ve sistemler hakkında temel ve gerekli bilgilere erişebileceklerdir.
 • İnovasyon fırsatlarını değerlendirebilme, inovasyon stratejisi ve süreçlerini oluşturabilme, belirsizliklere karşı derin içgörüler geliştirebilme ile beraber inovasyon kültürünü teşvik eden, inovasyon performansını değerlendiren,
 • İnovasyon çabalarına öncülük etmeye katkı sağlayacak eyleme geçirilebilir bilgi.

Program Özellikleri

 • Program, ISO tarafından yayınlanan ISO 56000 İnovasyon Yönetimi Sistem Standardı serisi rehberliğinde ülkemizde ilk defa düzenlenen sertifikalı eğitim özelliğine sahiptir.
 • Eğitimler, ISO 56000 İnovasyon Yönetim Sistem Standardının geliştirme sürecinde ülkemizi temsil eden ISO Teknik Komite Üyeleri, TSE Ayna Komite Üyeleri ve profesyonel sektör uzmanlarınca verilecektir.

Verilecek Sertifika

Programda yer alan derslere katılım gösteren ve ders yükümlülüklerini başarıyla tamamlayanlar “Kurumsal İnovasyon Yöneticisi Sertifikası” almaya hak kazanacaktır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından tanımlama çalışmaları devam eden “Kurumsal İnovasyon Yöneticisi” Ulusal Yeterlilik çerçevesine uygun bir içerik ile eğitim programı tasarlanmıştır.

Başarı değerlendirmede üniversitemizde uygulanan bağıl not sistemi esas alınmaktadır. Sertifika almaya hak kazanmak için % 70 oranında devam zorunluluğunu yerine getirmek ve Beykoz Üniversitesinde uygulanan not sistemine göre 4.0 üzerinden 2.5 ortalamaya sahip olunması gerekmektedir.

Eğitim süresince iki uygulama ödevi iki değerlendirme sınavı yapılacak olup, notları ortalama başarı notunun altında kalan katılımcılara ‘Katılım Belgesi’ verilecektir.

Alınacak sertifika, “Mikro Kredi Uygulaması” kapsamında önceki öğrenimin değerlendirmesi amacıyla kullanılabilecek olup katılımcılar, gelecekte alacakları formal eğitim sürecinde de sertifikayı kullanabileceklerdir.

Katılımcılarda Aranan Nitelikler

Sektör ve ölçek ayrımı olmaksızın her türlü kurum ve organizasyonda, yönetim, Ar-Ge, İnovasyon ve teknoloji odaklı birimlerinde çalışan veya gelecekte çalışmayı planlayanlar ile sözü edilen alanlarla ilgili bilgi almak, bilgisini ilerletmek isteyen, en az 3 yıllık iş tecrübesi olan herkese uygun bir eğitimdir.

Program herhangi bir lisans programından mezun olan tüm ilgililere açıktır.

Program İçeriği

Modüller ve Elde Edilecek Kazanımlar:

MODÜL 1: İNOVASYON YÖNETİM SİSTEMİNE (İYS) BÜTÜNSEL BAKIŞ

 • İnovasyon yönetiminin neden bütünsel bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini anlamak
 • Temel terimler tanımlar ve ilgili yönetim sistem standartları

MODÜL 2: İYS’NİN TEMEL İLKELERİ

 • İYS’nin temelinin altında yatan ilkeleri anlamak
 • Başarılı bir inovasyon için iç ve dış bağlamı belirlemenin önemini öğrenmek
 • Kuruluşun ilgili taraflarının ihtiyaç ve beklentilerini anlamanın önemini kavramak
 • Bir inovasyon kültürü geliştirmek için gereken faktörleri belirlemek
 • İnovasyona dayalı işbirliklerinin ne zaman ve nasıl geliştireceğini öğrenmek

MODÜL 3: İNOVASYONA DAYALI STRATEJİ İLE KURUMSAL STRATEJİNİN HİZALANMASI

 • Yenilik oluşturma ve ilham verme konusunda liderlerin sahip olduğu rol ve sorumlulukları anlamak
 • Bir değer önerisini nasıl tanımlanacağını anlamak
 • Genel organizasyon stratejisiyle uyumlu bir inovasyon vizyonu ve stratejisinin nasıl oluşturulacağını öğrenmek
 • Dengeli bir inovasyon portföyü oluşturmanın değerini anlamak

MODÜL 4: YARATICI VE YENİLİKÇİ SİSTEMLER İÇİN ARAÇ KUTUSU

 • Yaratıcı ve yenilikçi karar vermenin temellerini anlamak
 • Fikir üretme sürecinin etkinliğini sağlamak

MODÜL 5: NİYETİ DEĞERE DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN İNOVASYON SÜRECİ

 • Bir amacı değere dönüştürmek için gereken faaliyetleri anlamak
 • Fonksiyonel yönetimden süreçler ile yönetime geçişi anlamak
 • İnovasyon Yönetim Sistemi kurma aşamalarını öğrenmek

MODÜL 6: İNOVASYON FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ VE İNOVASYON KAYNAKLARI

 • Etkili bir inovasyon yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan kaynakları anlamak
 • Farklı inovasyon faaliyetlerini yürütmek için gereken yetkinlikler hakkında bilgi edinmek
 • Bir inovasyon yönetim sisteminde fikri mülkiyet ve stratejik zekanın rolünü anlamak

MODÜL 7: İYS’NİN PERFORMANSINDA SÜREKLİLİK

  • İYS’nin performansını ölçmek, izlemek ve değerlendirmenin temelini anlamak

Ücret

Ekim- Kasım 2022 Dönemi Kurumsal İnovasyon Yöneticisi Sertifika Programı ücreti 11.151 TL’dir. (KDV Dahil)