Sertifika Programı Hakkında

Sertifika programında, Lasalle College Vancouver eğitim müfredatı ile eğitimler verilmektedir. Sertifika programı ile öğrenciler; oyun tasarlama, oyun aşamalarını tasarlama, senaryo oluşturma, yazılı iletişim, 2 boyutlu ve 3 boyutlu görsel sanatlar alanında ileri seviyede beceriler edinmektedir. Profesyonel tasarım dokümantasyonu, sistem, mekanik ve aşamalarını oluşturmanın yanı sıra kendi interaktif deneyimlerini oluşturacak bilgi ve beceri de öğrencilere aktarılmaktadır. Ayrıca, öğrenciler profesyonel düzeyde geliştirdikleri çalışmalarını portfolyolarında sergileme fırsatı bulmaktadır.

Sertifika Programının Süresi ve Şekli

İngilizce gerçekleşecek olan Oyun Sanat ve Tasarımı Sertifika programı 12’şer haftalık 6 dönemden oluşmaktadır. Sertifika programı 2 yılda tamamlanmaktadır. Sertifika programını başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz Beykoz Üniversitesi Eğitim Sertifikası ve LaSalle College Montreal tarafından verilen Oyun Sanat ve Tasarımı Diploması alma hakkı kazanmaktadır. Program Ocak ayında başlayacaktır.

Öğrenme Hedefleri

 • Kodlama ve sanatın yanı sıra oyun tasarım prensipleri ve terminolojisi, araştırma, eleştirel analiz, prototipleme, oyun sistemleri tasarımı, level tasarımı, kullanıcı arayüz tasarımı ve işletme gereksinimleri gibi temel seviye tasarım derslerinde öğrenilen kavramları uygulamayı;
 • Mevcut endüstri standartlarına uygun olarak, kodlama, tasarım araçları ve yazılım teknik bilgisini uygulamalı olarak edinmeyi;
 • Oyun tasarımı, sistem tasarımı, level tasarımı, kullanıcı arayüz tasarımı, kullanıcı deneyimi tasarımı, platform-specific tasarım ve free-to-play oyun tasarımı prensiplerini pratik yaparak anlamayı ve uygulamayı;
 • Konsept oluşturma, planlama, yönetim ve teslim proseslerinde profesyonelleşerek, oyun tasarımı projelerini mevcut endüstri standartlarında bitirme projesine ve kendi tanıtımını yapacak kaliteli oyun tasarımlarına dönüştürmeyi;
 • Oyun üretim sürecinin yönetsel ve gelişimsel yönleri hakkında edindikleri bilgiyle, oyunu piyasaya hazır hale getirme süreci boyunca, planlama, bütçeleme, tanımlama, kısıtlama, kapsam, takım çalışması, problem çözme ve teslim tarihi konularında yetkin olmayı;
 • Takım bazlı oyun geliştirme projelerinde çalışabilme becerisi kazanmayı öğreneceklerdir.

Programın Temel Özellikleri

Oyun Sanat ve Tasarımı Sertifika Programının müfredatı Kanada eğitim standartlarına göre Vancouver’da geliştirilmiştir. Bu programın mezunlarına Beykoz Üniversitesi Eğitim Sertifikası ve Lasalle College Montreal tarafından gönderilen diploma verilmektedir.

Diğer Ayrıntılar

 • Bu eğitim katılımcıları, oyun, film, TV vb. alanlarda çalışmaya hazırlamaktadır.
 • Sertifika programında uygulamalı eğitim verilmektedir.
 • Eğitim dili İngilizce olup her dönem öncesi açılan İngilizce hazırlık sınıflarında, İngilizce dersler verilerek öğrenciler yeni döneme hazırlanmaktadır.
 • Öğrenciler mülakatla seçilmektedir.

Game Engines

 • Unity 3D
 • Game Maker Pro
 • UDK (Unreal Development Kit)
 • Microsoft XNA

Softwares

 • Unity 3D
 • Unreal Editor
 • GameMaker
 • Photoshop
 • Steam
 • Twine
 • Microsoft Office

Sertifika Programına Kimler Başvurmalı?

 • Liseden yeni mezun olan, lise ya da üzeri eğitimini tamamlamış ancak kariyer değişikliği için hazır olan veya sahip oldukları becerileri geliştirmeye hazır olan tüm adaylar;
 • Hayal gücünü büyük ekrana taşıma arzusunda olan, detaylara önem veren yaratıcı kişiler;
 • Tasarım, çizim ve teknoloji ile ilgilenenler;
 • Programlama ve tasarım ile ilgili yeni becerileri öğrenmeye istekli kişiler;
 • Bilgisayara meraklı ve çeşitli programlara aşina olanlar;
 • Pratik uygulamalarla yaratıcı çabaları birleştirmek isteyenler;
 • İngilizce iletişim kurabilen ya da eğitim öncesi İngilizce eğitim almaya hevesli tüm oyun tasarımcısı adayları sertifika programına başvurabilirler.

Kariyer Fırsatları

Mezunlar, oyun tasarımcısı (game designer), gameplay tasarımcısı (gameplay designer) sistem tasarımcısı (systems designer), level tasarımcısı (level designer), görev yazarı (mission scripter), free-to-play prototip tasarımcısı (free-to-play prototype designer), free-to-play prodüksiyon tasarımcısı (free-to-play production designer), free-to-play live-ops tasarımcısı (free-to-play live-ops designer), yapımcı asistanı (assistant producer) ve kontrolör (tester) gibi video oyun endüstrisinin tasarım pozisyonlarında çalışabilmek için gerekli eğitimleri almaktadır.

Kayıt

Oyun Sanat ve Tasarımı Sertifika Programı kayıt ve bilgi formuna ulaşmak için tıklayınız.