Kurumsal

Eğitim programlarının tamamında Beykoz Üniversitesi öğretim elemanları, teorik ve uygulamaya ilişkin dağarcıklarını katılımcılarla paylaşmaktadır. Buna ek olarak katılımcılara, sektör profesyonellerinin kendi uzmanlık alanlarına özel bilgi ve pratik birikimlerini aktarmaları sağlanarak, sektörle iç içe bir eğitim imkânı sunulmaktadır.

Kitlesel tutumların geride bırakılmaya başladığı günümüzde, insan odaklı yaklaşımımızla zamanın ruhuna uyum sağladığımız faaliyetlerimizde yer almanızı bekliyoruz.